plasma

WHAT IS BIO-RESONANCE THERAPY (BRT)?

การรักษาด้วยคลื่นความถี่ธรรมชาติ คืออะไร ?

BIO-RESONANCE Therapy (BRT) คือ การรักษาด้วยวิธีการใช้ด้วยคลื่นความถี่ธรรมชาติ หรือ คลื่นชีวฟิสิกส์ เพื่อตรวจหาพลังงานของเซลล์ในร่างกายที่เสื่อมสภาพและรักษาความเสื่อมของร่างกาย โดยคนไข้สามารถรักษาควบคู่กับแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เด็กและผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิต้านทานบกพร่อง

BRT รักษาอะไรได้บ้าง ?

เป็นการรักษาจากต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้องรังและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ได้แก่ อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง ระบบการย่อยอาหาร อาการท้องผูก ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสาเหตุของการเกิดโรค

ในปัจุบันมีปัจจัยมากมายที่มาจากสิ่งแวดล้อมภานอก เช่น สารเคมีที่ตกค้างในอาหาร สารพิษจากสิ่งแวดล้อม รังสีจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โลหะหนัก สารตกค้างจากพลาสติก มลภาวะในอากาศ หรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสารเคมี สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับสารพิษเป็นจำนวนมากและสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เซลล์ในร่างกายถูกทำลายและเสื่อมลง เมื่อเซลล์ในร่างกายถูกทำลายอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา

BRT ทำอะไรได้บ้าง ?

BRT สามารถช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายที่เสื่อมสภาพจาการการถูกทำลาย ซึ่งเป็นสาเหตุต่าง ๆของการเกิดโรค โดยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยปรับสมดุลของร่างกายเข้าสู่สภาวะปติได้เร็วขึ้น

BRT ส่งผลและทำงานต่อต่อร่างกายอย่างไร ?

ตามทฤษฏี BRTส่งผลทำให้ทุกเซลล์ในร่างกายมีคลื่นความถี่เฉพาะ ซึ่งคล้ายคลึงกับเคลื่อนเสียงสะท้อนจากส้อมเสียง (Tuning fork) ที่ผลิตคลื่น Acoustic Wave โดยกลุ่มเซลล์ของแต่ละอวัยวะมีคลื่นสะท้อนจำเพาะของแต่ละอวัยวะ เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

ในสภาวะปกติของร่างกายจะมีระบบการผลิตคลื่นพลังงานของเซลล์แต่ละชนิดที่แต่ต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของเซลล์ที่เปลี่ยนไป จึงส่งผลให้อวัยวะต่างๆภายในเกิดความเสื่อมสภาพ และอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ตัวอย่างเช่น อาจเกิดขึ้นได้จากการกระตุ้นที่ส่งผลให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลายด้วยความผิดปกติของโรคที่เกิดขึ้น

BRT คือ ทฤษฎีที่ว่าเซลล์แต่ละเซลล์สื่อสารกัน โดยใช้รังสีโฟตอน( biophotons หรือ “flashes of light”) ที่ความถี่นั้นๆ นักวิจัยชีวฟิสิกส์เชื่อว่าชีวฟิสิกส์ของร่างกายนั้นถูกควบคุมโดยระดับชีวเคมี ซึ่งควบคุมโครงสร้างทางชีวภาพของอวัยวะในร่างกาย

BRT ช่วยปรับความสมดุลของร่างกายที่เสื่อมสภาพของแต่ละบุคคล โดยการปรับให้เซลล์ในร่างกายกลับมาสู่สภาวะปกติ

การรักษาด้วย BRT ปลอดภัยหรือไหม?

BRT เป็นการรักษาที่ปลอดภัยและสามารถใช้รักษาได้ทุกเพศทุกวัย โดยถูกยอมรับในการใช้รักษามานานกว่า 25 ปี ผลค้างเคียงในระยะสั้น เช่น

  • ปวดศรีษะ
  • คลื่นไส้
  • อาการเหนื่อยเมื่อยล้า

อาจมีอาการข้างต้นเกิดขึ้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถบรรเทาอาการโดยการดื่มน้ำสะอาดหลังจากพบอาการข้างต้นแล้ว หรือที่เรียกว่าปฎิกิริยาการฝื้นตัวถึงแม้จะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายเนื้อสบายตัวเล็กน้อย เพราะผลข้างเคียงจากการรักษาก็ตาม แต่นั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าการรักษาเป็นไปได้ด้วยดี

ระหว่างการรักษาจะมีความรู้สึกอย่างไร?

คนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยระหว่างการรักษา แต่ผลลัพท์นั้นเกิดภายในร่างกาย ปฏิกิริยาการฝื้นตัวนั้นเป็นสัญญาณที่บอกว่าร่างกายได้รับการตอบสนองจาก BRT โดยปกติแล้วการรักษาจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 – 6 ครั้งก่อนที่คนไข้จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

การพัฒนาของ BRT เกิดขึ้นได้อย่างไร?

BRT นั้นถูกค้นพบในปี 1970 โดย ดร. ฟรานซ์ โมเรล แพทย์ชาวเยอรมันที่ใช้ โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy) หรือแนวทางการรักษาที่ใช้สารน้ำเจือจางแล้วนำมากระตุ้นให้ร่างกายรักษาและฟื้นฟูตนเอง หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าธรรมชาติบำบัด มาใช้ในการรักษา การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด คือ การรักษาจากสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ซึ่ง Dr. Franz Morell นั้นได้สงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหม ทีจะพัฒนาไปเป็น ‘ธรรมชาติบำบัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ ’

Dr. Morell ได้เริ่มทำกับลูกเขยของเขาที่เป็นนักวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ Erich Rasche กับนักชีวฟิสิกส์ Dr. Ludger Mersmann ในปี 1977 ทั้งคู่ได้พัฒนาตัวกรองข้อมูลเพื่อที่จะแยกโรคต่างๆโดยการใช้สัญญานสนามแม่เหล็ก สิ่งนี้ได้กลายมาเป็นต้นแบบของอุปกรณ์การบำบัดทางชีววิทยาที่เรียกว่า MORA โดยใช้ขั้วไฟฟ้าบนผิวหนัง โดยทำการเลือกข้อมูลเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมันแล้วนำกลับไปยังคนไข้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและกำจัดสิ่งก่อให้เกิดโรค

ในปัจจุบันเครื่อง BRT เป็นที่รู้จักในชื่อ BICOM โดยมีอุปกรณ์มากกว่า 10,000 ตัวที่ประเทศเยอรมันเพียงที่เดียว ซึ่งอุปกรณ์นี้ถูกนำไปใช้โดยผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ

การรักษาใช้ระยะเวลานานเท่าไหร?

การรักษาใช้ระยะเวลา 60 นาทีต่อครั้ง โดยจะใช้โปรแกรมหลากหลายโปรแกรมส่งข้อมูลไปยังเซลล์ของร่างกายที่ต้องการการซ่อมแซมและฟื้นฟู หลังจากที่ร่างกายถูกซ่อมแซมและฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งกลับเข้าไปสู่ร่างกายผ่านแผ่นแม่หล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ครอบกระดูกสันหลังของคนไข้ ในระหว่างการรักษาร่างกายจะถูกกระตุ้นด้วยการสะท้อนของความถี่จากการรักษาด้วยเครื่อง BRT